Sekcja Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 
Katedra i Klinka Kardiochirurgii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
Tel.: 32/ 359 86 44
Faks: 32/ 252 60 93

 
ZARZĄD SEKCJI:
 
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Marek A. Deja
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński, prof. UM 
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Sekretarz: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
Skarbnik: Dr hab. n. med. Marcin Malinowski
 
Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński
 
Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Paweł Bugajski
Lek. med. Marek Frank
Dr n. med. Krzysztof Matlak