Zasady zgłaszania prac:

1. Zapraszamy do udziału rezydentów i młodych kardiochirurgów.
2. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 22.05.2022 r.
3. Na jeden przypadek przeznaczone jest maksymalnie 15 minut.
4. Przedstawiamy tylko własne zabiegi.
5. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski.
6. Prezentacje nie mogą zawierać żadnych danych, które mogłyby identyfikować pacjenta.
7. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1800 znaków.
8. Wszystkie prace zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną do dnia 20.05.2022 r. 
9. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w czwartek, 2 czerwca br. w sesji "Mój najciekawszy przypadek, moja najciekawsza operacja (filmy i opisy przypadków). Sesja konkursowa dla rezydentów i młodych kardiochirurgów"
10. Nagrodą główną jest grant edukacyjny w postaci udziału (fee, zakwaterowanie, transport) w THE 36TH ANNUAL EACTS MEETING, który odbędzie się w terminie 5-8 października 2022 roku w Mediolanie.