Warsztaty


 

Data: Piątek, 3 czerwca 2022 r.

Godzina: 13:00 – 15:00

Miejsce: Courtyard Marriott Katowice City Center

 

Warsztat 1.

Wetlab – techniki implantacji zastawki perikardialnej Avalus

Warsztaty skierowane do lekarzy w trakcie specjalizacji. Ilość miejsc ograniczona.
 

Warsztat 2.

TAVI Implantacja zastawki aortalnej z użyciem symulatora Heartoid

Warsztaty skierowane do wszystkich uczestników. Ilość miejsc ograniczona.
 

REJESTRACJA NA WARSZTATY


 


Partnerem merytorycznym warsztatów jest  


Uwaga! Warunkiem udziału w warsztacie jest rejestracja poprzez formularz.